“සිංහල වෙද පොත” යනු පුරාණ අත්දුටු කෙම් ක්‍රම, යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර ගුරුකම්, සිංහල බෙහෙත් වට්ටෝරු, පුරාණ රහස් ගුරුකම්, වාස්තු විද්‍යා කරුණු , අධ්‍යාපනික කරුණු හා තවත් බොහෝ දේ ඇතුලත් සෑම දුරකතනයකම තිබිය යුතු, සෑම දෙනෙක්ම ප්‍රතිථල ගත යුතු, සෑම දෙයක්ම අඩංගුව ඇති, පැරණි මුතුන් මිත්තන්ගේ අසීමිත දැනුමේ එකතුවකි.

“මහණෙනි, යමෙක් මට බෙහෙත් දුන්නේද, මාගේ රෝගය සංසිදුවී ද, මිනිස් ලොවට අවුත් දහස් වරක් සක්විති රජවන්නේය. රෝග ආබාධ රහිත වුවෙක් වන්නේය.” – බුදුරජාණන් වහන්සේ 

කරුණු අඩංගු ක්ෂේත්‍ර: ආයුර්වේද වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර, ජ්‍යොතිෂය. යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර. සිංහල බෙහෙත්. ගුරුකම්, කෙම් ක්‍රම

Date

March, 2019

Google PlayStore

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nebulo.sinhalawedapotha

Share on

We’re mainly IaaS company but we offer complete SaaS Digital Products for your any personal & business requirments through our brands.

Follow Us

Email: [email protected]
Phone: +94 55 22 66 333